Nemovitost se zakázkovým číslem '2053'
NENALEZENA.