Nemovitost se zakázkovým číslem '1838'
NENALEZENA.