Nemovitost se zakázkovým číslem '1970'
NENALEZENA.