Nemovitost se zakázkovým číslem '1990'
NENALEZENA.