Nemovitost se zakázkovým číslem '1962'
NENALEZENA.